Επόμενη εξόρμηση: 1η Οκτωβρίου 2023

Συμμετοχή στα εγκαίνια μονοπατιού από τον ΣΑΟΟ
Αλωνίσταινα – Κουφοξυλιά – Κολοκοτρωνέϊκα Καλημεριά – Λιμποβίσι ώρες πορείας 5,
βαθμός δυσκολίας Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο