Επόμενη εξόρμηση: 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2023
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στουρναρέϊκα – Λαπάτα Ώρες πορείας 6 βαθμός δυσκολίας Α
Αυχένας – Αγ. Νικόλαος – χωρία Αργιθέας Ώρες πορείας 5 βαθμός δυσκολίας Α

Σάκης Κιουμουρτζής