Είστε καλοδεχούμενοι σε κάθε μας εξόρμηση!

Προτεραιότητα της ομάδας μας είναι να συνδυάσουμε την αγάπη μας για τη φύση με την συντροφικότητα, την καλή παρέα και την ασφάλεια.
Για να συμμετέχετε σε εκδρομή μας θα επικοινωνήσετε με τον Σάκη Κιουμουρτζή στο τηλέφωνο 6942598220.

Η συμμετοχή σας στην εκδρομή προϋποθέτει ότι έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό, έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του ομίλου:
• γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος και αναλαμβάνουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας
• έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την δραστηριότητα που δηλώνουν συμμετοχή
• έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρόνο και τόπο που πραγματοποιείται η εκάστοτε δραστηριότητα
• ακούνε και τηρούν τις οδηγίες του αρχηγού κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Ο όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα των εξορμήσεων.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυνατότητα αυτών που συμμετέχουν και τη δυσκολία της διαδρομής.

Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας εάν κρίνει ότι οι συνθήκες (καιρού – περιοχής) δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας.

Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να αποκλείσει άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή, κλπ).

Οι ώρες πορείας αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικων ατόμων, την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι γονείς ή τα ενήλικα μέλη που τα συνοδεύουν.

Και πάνω απ’ όλα με καλή διάθεση και χωρίς υπερβολές στον εξοπλισμό ένδυσης , υπόδησης καθώς και στις προμήθειες σίτισης.