Πρόγραμμα εξορμήσεων  2023

 
 
 
 
                     
2021-2022
 2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
                     

 71010726 1165218243664330 8040820699629092864 n

 

 Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του ομίλου
• γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος και αναλαμβάνουν την ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας
• έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την δραστηριότητα που δηλώνουν συμμετοχή
• έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρόνο και τόπο που πραγματοποιείται η εκάστοτε δραστηριότητα
• ακούνε και τηρούν τις οδηγίες του αρχηγού κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.


  Ο όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα των εξορμήσεων


  Το πρόγραμμα ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυνατότητα αυτών που συμμετέχουν και τη δυσκολία της διαδρομής.


 Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας εάν κρίνει ότι οι συνθήκες (καιρού - περιοχής) δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας.


 Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να αποκλείσει άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή, κλπ)


 Οι ώρες πορείας αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.


 Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικων ατόμων, την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι γονείς ή τα ενήλικα μέλη που τα συνοδεύουν.

Και πάνω απ' όλα με καλή διάθεση και χωρίς υπερβολές στον εξοπλισμό ένδυσης , υπόδησης καθώς και στις προμήθειες σίτισης

 

meteo.gr Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

live24 2